Årsmöte 27/2-19

Igår genomfördes årsmötet på Ansia Resort, den uppdaterade styrelsen finns att se under fliken Kontakt/Styrelse. Vi hälsar Jerry Borg samt Göran Forsgren välkomna som nya suppleanter. Avtackning för Maria Lundqvist samt Sune Björklund genomfördes. Årsedovisningen för 2018 godkändes samt budget för 2019 klubbades. Deltagarna fick en bra information av vår förändringledare för vision 50/50 Helena Johansson. Styrelsens tankar kring vår servering diskuterades och många kloka förslag kom in, mer info kring detta kommer.