Banan öppen med provisoriska greener

Suveränt utförd dukläggning av bangrupppen!! Tusen tack till er alla!! Vi har nu satt ut flaggorna på de provisoriska greenerna och öppnat upp för säsongen 2018. Teemarkeringar kommer inom kort, mest troligt på Onsdag att bytas ut mot nya. Vi spelar nu i framkant av samtliga tee:s och dessa är de första dagarna bara markerade med en sifferskylt. Senare kommer Teeområdet skyltas tydligt med TEE 55, TEE48, TEE 39 skyltar och de nya tydliga markeringar kommer markera tee.