Banchefen

Vår eminente Klubb-och banchef Daniel Evertsson, tillika tränare, är den som ser till att det löpande praktiska arbetet planeras och går smidigt.

Banchefen informerar