Maskiner/Dress/Klubbhus

Vi har denna säsong investerat i två begagnade maskiner, en greenklippare samt en foregreenklippare. Dessa levererades av LHS Maskiner, en av våra äldsta samarbetspartners. Stort tack riktas till Lasse Huss för ännu en bra affär! Dessa båda maskiner kommer höja nivån på både greener och foregreen. Dress till greener levererades under gårdagen av BDX och vi kommer direkt efter midsommarhelgen att dressa samtliga greener. En gödselgiva kommer läggas på hela banan under slutet av veckan. Ett glatt gäng bestående av både ”Hus & Bangruppare” startade igår arbetet med att skrapa de delar av klubbhuset som skall målas, även plastgolvet på altan plockades bort och nu kommer golvet slipas och oljas. Även samtliga räcken på våra broar ute på banan kommer att målas. Inför kvällens seniortur kommer greener klippas samt nya hål att borras.