Ökat ljusinsläpp hål 7

Nu fälls granarna som hindrat ljuset att nå 7:ans green. Kommer bli fantastiskt fint då det är klart! Ökat ljusinsläpp ger betydligt bättre växtlighet, samt att man tydligare kommer se vår vackra bana från Sorselevägen. Säkerheten kommer också bli bättre efter gångstigen för gående och cyklister.