Ordinarie greener under Park Hotell Eclectic

Vi kommer att i samband med Park Hotell Eclectic släppa på spel på de ordinarie greenerna. Dessa har av naturliga skäl inte hunnit komma i toppskick men med lite vatten och mer näring tillsammans med nattvärme kommer det nog sätta fart. Under dagen kommer en gödselgiva att läggas på greener och tee:s. Bangruppen gjorde ett bra jobb under Torsdagen med att dra av vårdukarna, se bilder nedan. Har även under förra veckan hunnit med jobb på totalt 4 fotbollsplaner nedan bild från Forsmyrans fotbollsplan där vi bistått med vertikalskärning samt gödsling.