Provisoriska Greener

Idag pipluftar vi och stänger de ordinarie greenerna. Resten av säsongen spelar vi på provisoriska.