Viktigt angående frost!

Det är förbjudet att beträda frostbeklädda ytor, detta gäller SAMTLIGA grönytor på golfbanan.