Ändring datum för årsmöte!

Till alla medlemmar!

Det planerade årsmötet den 23/3 kommer att flyttas fram till måndag 12/4 kl.18:30. Anledningen till detta är bl.a. att vi behöver få bokslutet klart. Mötet kommer att vara digitalt av förklarliga skäl. Information om hur du deltar kommer i god tid innan. Kallelse och handlingar kommer att mailas ut till alla medlemmar enligt sedvanlig ordning.

Välkomma att delta

Styrelsen