Årsmöte

Igår hade vi årsmöte för Lycksele Golfklubb, ett 30-tal medlemmar fanns på plats. Efter Årsmötesförhandlingarna höll Helena Johansson ett föredrag kring klubbens 50-50 arbete. Vidare avtackades avgående styrelseledamot Harry Häggström samt Tävlingsansvarige Lennart Nilzon som under många år gjort ett fantastiskt arbete. Vi hälsar de nya styrelsesuppleanterna Torbjörn Hansson samt Maria Lundqvist välkomna in i styrelsearbetet.