Bevattningen tömd

Känns alltid lite vemodigt denna tid på året då hösten har anlänt och vintern kommer närmare.. Nu har ett av de viktigare ”införvintern” jobben utförts. De är att tömma bevattningsanläggningen och blåsa ur samtliga spridare samt vinterställa pumphuset för att förhindra att något fryser sönder. Vidare har jag kommit igång med röjning av sly och ris, vilket kommer att utföras så länge det går under hösten.