Höstplanering

Vi kommer idag att klippa greener samt håla om. Tanken är att spela på de ordinarie greenerna även under nästa vecka. Pipluftning samt stängning av ordinarie greener planeras just nu till V.41 men som vanligt är det väder som styr. Vidare kommer röjning utföras under hela hösten samt utfyllnad av håligheter i ruffarna. Fairways kommer släppas upp liksom greenområden och tee:s. Dress kommer utföras på vissa foregreens om markförhållanden tillåter, har varit alldeles för blött de senaste veckorna för att kunna köra ut med dressvagnen då vikten av denna skulle ha orsakat stora skador då den har en betydande vikt. Vi har även två fotbollsplaner som ska luftas samt dressas. Så jag håller tummarna att vädret är med oss. Önskar alla viktiga funktionärer lycka till på morgondagens funktionärsgolf!!