Isfria greener!

Denna vecka var tanken att påbörja skottning av greener, som jag skrivit om tidigare har islagret tidigare upplevts poröst när vi löpande under vintern kontrollerat statusen. Men det visar sig nu när vi går ut med traktor att vi har i princip inget solitt islager kvar på greener som tål traktor. Risken för att köra sönder är alldeles för stor. Ett ca 30cm snötäcke ligger på de flesta, självklart mer uppe på hål 3. Vi har alltid tidigare år haft ett par centimeter tjockt lager is som har hållit bra för att köras på. Tjälen är på det kontrollerade punkterna inte heller speciellt djup!! Detta bådar mycket gott!!