Klubbutvecklingsprogram

Svenska Golfförbundet genomför för närvarande den största jämställdhetssatsningen någonsin inom svensk idrott under namnet ”50/50”. Styrelsen i  Lycksele Golfklubb beslutade under våren 2018 om att gå med i projektet som 7:e klubb i vårt distrikt. Under hösten, vintern 18/19 har styrelsen tillsammans med en utökad projektgrupp bestående av ett antal klubbmedlemmar genomgått utbildningsdelen av projektet under ledning av vår processledare i Styrelsen – Helena Johansson, och i nära samarbete med vår klubbrådgivare från SGF – Lena D. Lindström.

För dig som medlem är det nu dags att ta del av detta mycket viktiga projekt som syftar till att ALLA ska känna sig välkomna på vår golfklubb. Vårt visionsmål i klubben är: ”Lycksele Golfklubb En Plats För Alla”. Tanken är att hela vår verksamhet och klubbmiljö ska genomsyras av det som projektet syftar till: Att golfklubben ska vara tillgänglig och välkomnande för alla kategorier – kvinnor, män, unga, äldre, människor med funktionsvariationer och olika etniska grupper.

För att åstadkomma denna önskade klubbmiljö behöver vi bl.a. förändra synsätt och gamla vanor, samt anpassa vår bana och klubbhusmiljö.

Alla våra kommittéer kommer att implementera ”50/50” i sina verksamhetsplaner och genomföra aktiviteter utifrån detta. Det viktigaste handlar dock om att du som enskild medlem reflekterar över hur du vill bli bemött på Lycksele Golfklubb och hur du själv bidrar till att klubben blir den mötesplats och miljö som man trivs i och längtar till att besöka.

Mer information kommer att presenteras till dig som medlem löpande. Tycker du att det här låter viktigt och spännande rekommenderar vi att du hör av dig till klubben och ber om en inloggning till den utbildningsdel som projektgruppen har genomgått. Den är upplagd som en ”golfrunda med 10-hål”. Materialet är väldigt informativt och ger en tydlig bild om vad det hela handlar om.