Reflexioner från deltagare

…Kunskap och förståelse för att förändring behövs. Att jag ändrat min attityd, är
noggrannare hur jag kommunicerar med de jag möter på klubben. Att jag vill vara en kugge i
det fortlöpande jämställdhetsarbetet i Lycksele golfklubb…

…Allas synpunkter som framförs i olika sammanhang i klubben välkomnas. Betydelsen av
detta för människors känsla av inkludering kan inte överskattas…

…En lättsammare attityd medlemmar emellan och ett bättre driv i många och det tror jag
finns en hel del att tacka 50/50 för. Sedan ser jag glädjande på att det var flera tjejer som var
med på rookie scramble och tydligen några tjejer som ska gå kurs i sommar…

…Vision 50/50 är mycket viktigt för att skapa en gemensam samsyn. Vi kan förändra attityder
gemensamt och vägval har betydelse för framtiden…

…Viktigaste framtidsprojektet för Lycksele GK, samt en perfekt chans för oss att se över vår
organisation och skapa ett nytt tänk i våra verksamhetsdokument! Nu måste vi lyckas göra
ALLA delaktiga…

…Jämställdhetsprojektet har varit spännande, att se saker från en annan vinkel är alltid bra.
Det är lärorikt och bra för den egna utvecklingen. Vår resa har bara börjat och vi kommer
börja förmedla detta till de övriga i golfklubben…

…En utbildning alla borde få möjlighet att gå. Utvecklande…

…Jag har fått ett annat tänk när det gäller trivseln på klubben. Viktigt att man tänker stort
och brett. Roligt och lärorikt att delta i 50/50 gruppen…

…Ahaupplevelse, vardagsspråk och jargong har betydelse…

…Jag har blivit mera uppmärksam på det sociala samspelet på klubben…