Verksamhetsidé

Lycksele GK ska var en viktig del av Lycksele rekreationsutbud för medlemmar, invånare och gäster med hög tillgänglighet. Med en stabil ekonomi ska vi erbjuda:

En högklassig och miljöanpassad niohålsbana

En god medlemsservice

God jämställdhet

Golf för alla, hela livet

God utbildning

Ett bra utbud av tävlingar