Kyligare Fredag

Betydligt kallare idag, bra tycker jag då det inte vid denna töperiod hann bli alltför blött och därigenom skapa ett islager på banan. Nu finns det fortfarande en syrerik miljö för gräset. Hoppas vi kan hålla oss på minussidan framöver och att det kommer mer skyddande snö. Vi har redan uppmärksammat skidspår på banan. Som jag skrivit många höstar tidigare är det jätteviktigt att vi inte beträder gräsytorna i detta läge. Skidspår som anläggs när snömängden är så liten kommer att skapa skador till kommande säsong. Önskar er alla en trevlig helg!