Provisoriska Greener

Nu har vi stängt de ordinarie greenerna i samband med pipluftning. Resten av säsongen spelas på de provisoriska. Höstgreenfee gäller 100:-