SGF:s Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Nu har nya Riktlinjer från SGF kommit angående tävlingsverksamheten, vi följer självklart SGF:s samt NVGF:s rekommendationer och kommer inte att arrangera några tävlingar under denna period. Vi kommer att planera för att vi ska kunna genomföra tävlingsspel på Lycksele GK med normalt antal tävlingar trots en senare tävlingsstart än normalt. Detta gäller inte sällskapsspel (träning) som kommer kunna genomföras. Vi kommer jobba stenhårt för att få igång banan så snabbt som möjligt. Greener kommer börja skottas av direkt efter påskhelgen.