Styrelsen informerar

Hej alla sköna golfare, ljuset börjar återkomma och därmed hoppet om en fin golfsommar. Vi planerar för ett årsmöte den 23/3, tyvärr måste det ske digitalt då vi följer SGF:s rekommendationer. Mer info om hur du deltar kommer framöver.

Den ekonomiska situationen är stabil. Vi har ett bra kassaflöde. Årets medlemsavgifter rullar in på ett bra sätt.

Vi har jobbat fram en ny budget för 2021 som presenteras på årsmötet.

En skötselplan för banan är framtagen tillsammans med bankonsulent Håkan Blusi. Kan vi genomföra den kommer det att ge en förbättrad bana.

Arbetet med att knyta till oss fler sponsorer pågår för fullt. I detta ingår också att kunna erbjuda ett mervärde tillbaka.

Långsiktigt är det av yttersta vikt att vi kan attrahera nya golfare till vår klubb. Här kan vi alla hjälpa till. Du och jag är klubbens bästa verktyg i att hitta dessa. Ta chansen att marknadsföra en aktivitet som erbjuder coronasäker gemenskap i härlig utemiljö kombinerat med roligt golfande.

Väl mött den 23/3

Styrelsen