Regler för golfspel 2012-2015

Regler2012 skickades en broschyr – Vägledning i golfreglerna och handicapreglerna 2012-2015 – ut till alla medlemmar som bilaga till tidningen Svenska Golf (1 per hushåll). Har du tappat bort ditt exemplar – eller vill du köpa ett ex. av den riktiga och nya Regler för golfspel 2012-2015. Prata med Harry Häggström (070-564 16 83), så kan han ordna det åt dig.

Vill du läsa dem Online eller ladda hem till din dator hittar du den här:

Regler för Golfspel 2012-2015 (1,2Mb)

Regler för Golfspel är i pdf. format. Du kan behöva Adobe Reader installerad på din dator. Den är gratis och du kan installera den här.

Installera Adobe Reader