Frost samt hålpipning

Ännu en gång vill jag trycka på allvaret att inte beträda en frostig bana. Detta gäller alltså hela banan. Greener, Foregreen, Fairway, Ruff samt Tee:s. Det är alltså spelförbud till all frost är borta! Skador som uppkommer nu under hösten kommer inte läka förrän långt in på nästa säsong. Vänligen respektera detta. Idag har vi gått över till att spela på de provisoriska greenerna då pipluftning nu genomförts med bra resultat.